So sánh Chương trình/ Dự án


Định cư Úc - Chương trình Visa 188A


Suất đầu tư ✅ Còn suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $140.000
Quốc gia Australia - -
Thời gian phê duyệt Xét duyệt tiêu chuẩn - -
Thông tin giới thiệu Visa 188A – Doanh nhân sáng tạo là chương trình định cư Úc dành cho chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh thành công tại Việt Nam sang Úc đầu tư và vận hành doanh nghiệp, đóng góp vào nền kinh tế nước Úc - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • Mức đầu tư chỉ từ 200.000 AUD (3,2 tỷ đồng) trở lên.
  • Cho phép doanh nhân Việt Nam sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc
  • Vợ/chồng và con cái dưới 23 tuổi của đương đơn sẽ được cấp Visa đi cùng.
  • Dễ dàng đạt được thường trú 888A vĩnh viễn
  • Con cái được học hành miễn phí lớp 1-12, tự do đi lại, làm ăn tại Úc
An toàn Thẻ xanh
  • Có kế hoạch đầu tư kinh doanh vào Úc và nhận được bảo lãnh từ Tiểu Bang
  • Doanh nghiệp chỉ cần đạt doanh thu tối thiểu 750 nghìn AUD
  • Tích luỹ tài sản ròng tối thiểu 1.25 triệu AUD
  • Hồ sơ thấp hơn 65 điểm và đạt tối thiểu 55 điểm vẫn có cơ hội xin visa thành công
  • Đương đơn dưới 55 tuổi (có ngoại lệ)
Liên hệ