So sánh Chương trình/ Dự án


Định cư Úc - Visa 132


Suất đầu tư ✅ Còn suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $750.000
Quốc gia Australia - -
Thời gian phê duyệt Xét duyệt tiêu chuẩn - -
Thông tin giới thiệu Visa 132, thuộc danh mục thị thực kinh doanh và đầu tư tại Úc, visa thường trú 132 dành cho các chủ doanh nghiệp đến Úc để vận hành một doanh nghiệp mới hoặc có sẵn. Để đủ điều kiện xin thị thực, các nhà đầu tư cần thỏa một số yêu cầu cơ bản như: Được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc, được cấp thư mời nộp hồ sơ, chứng minh đủ nguồn vốn hoặc tài sản. Với thị thực này, nhà đầu tư có thể cùng gia đình định cư vĩnh viễn tại Úc và hưởng các quyền lợi của thường trú nhân như an sinh xã hội, miễn học phí - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • Chương trình rất phù hợp với các Chủ doanh nghiệp thành công
  • Chương trình định cư Úc duy nhất cấp thẳng thường trú nhân & gia đình
  • Chủ động điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Úc
  • Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Úc
  • Hưởng đầy đủ phúc lợi về y tế , an sinh xã hội và giáo dục như công dân Úc
An toàn Thẻ xanh
  • Thuộc Visa định cư Úc vĩnh viễn diện Doanh nhân tài năng
  • Có tổng giá trị tài sản $1.500.000 AUD và sử dụng khoản tiền này để đầu tư kinh doanh và sinh sống tại Úc
  • Chỉ cần chứng minh có lịch sử kinh doanh thành công
  • Không có rủi ro khi không thỏa điều kiện
Liên hệ