So sánh Chương trình/ Dự án


Dự án EB5 – Bệnh viện East Ohio Regional Hospital


Suất đầu tư ✅ Còn suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $800.000
Quốc gia America - -
Thời gian phê duyệt Duyệt Cấp tốc - -
Thông tin giới thiệu Năm 2020, Công ty nâng cấp trang thiết bị và bắt đầu cải tạo nội ngoại thất. Bệnh viện đã được mở cửa trở lại vào tháng 2 năm 2021. Vào năm 2022, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ đơn vị chăm sóc sức khỏe hành vi vào bệnh viện, chuyển đổi 30.000 m2 thành cơ sở điều trị nội trú 46 giường, khu phục hồi chức năng nội trú 24 giường và các văn phòng ngoại trú. - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • Dự án nâng cấp Bệnh viện cung cấp tài chính để mở lại và mở rộng một bệnh viện hiện có ở Martins Ferry
  • Dự án đã đi vào hoạt động và một phần đang được xây dựng cải tạo
  • Bệnh viện sẽ bổ sung thêm một trung tâm điều trị nghiện, có thể nhận được ưu tiên chấp thuận cấp tốc (Expedited).
  • Tất cả vốn cần thiết cho dự án đã đầy đủ, vốn EB-5 vào sẽ được trả cho khoản vay bắc cầu được ứng trước
  • Hiện đã có 470 công việc được tạo ra, do đó đảm bảo đủ việc làm cho tất cả 44 nhà đầu tư
  • Lợi nhuận dự kiến 7% vào năm thứ hai và tiếp tục tăng 1% mỗi năm
An toàn Thẻ xanh
  • Tiềm năng xử lý nhanh
  • Hỗ trợ 10,0 triệu đô la từ Cơ quan Dịch vụ Phát triển Ohio
  • Tạo việc làm đã được đáp ứng: hơn 450 việc làm đã được tạo ra
Liên hệ