So sánh Chương trình/ Dự án


Dự Án EB5 – Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Ascension RS


Suất đầu tư ✅ Còn suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $800.000
Quốc gia America - -
Thời gian phê duyệt Duyệt Cấp tốc - -
Thông tin giới thiệu Ascension Recovery Services phát triển các hệ thống sức khỏe và hành vi toàn diện để điều trị cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích. Trong 12 tháng qua, Ascension RS đã mở các chương trình ở 16 tiểu bang, tạo ra 154 việc làm, viết và nhận được 7,72 triệu đô la tài trợ cho các chương trình khởi nghiệp nhỏ. - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • EB-5 ở Ascension có thể nhận được thẻ xanh trong vòng 6 tháng
  • 12 tháng qua Ascension RS đã tạo ra 154 việc làm
  • Lợi nhuận đầu tư hằng năm hấp dẫn
  • Dễ dàng tuyển dụng lao động mới
An toàn Thẻ xanh
  • Trung tâm vùng phê duyệt bởi USCIS
  • Cơ cấu vốn dự án nhỏ, dễ dàng triển khai thành công (9,57 triệu đô)
  • Triển khai nhiều dự án điều trị cùng lúc nên dễ dàng phân bổ vốn EB5
Liên hệ