So sánh Chương trình/ Dự án


Dự án EB5 - Khu căn hộ Civitas Cobalt Mezzanine Fund


Suất đầu tư ❌ Hết suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $500.000
Quốc gia Vietnamese - -
Thời gian phê duyệt Xét duyệt tiêu chuẩn - -
Thông tin giới thiệu Dự án xây dựng khu căn hộ cao cấp gồm 330 căn nằm trong trung tâm phức hợp Bulverde Marketplace tại San Antonio, một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Texas. - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • Dự án căn hộ cao cấp thứ 15 được gây quỹ bởi Civitas
  • THẾ CHẤP NRP sẽ cung cấp đảm bảo hoàn thành xây dựng
  • NHÀ PHÁT TRIỂN DÀY DẠN KINH NGHIỆM NRP đã phát triển hơn 28,000 căn hộ cao cấp
  • Tổng chi phí dự án là $45.31 triệu, ước tính giá trị của dự án khi ổn định sẽ là $54.78 triệu
An toàn Thẻ xanh
  • TẠO VIỆC LÀM Công việc làm được tạo ra dự tính sẽ hơn 30%
  • Dự án có quy mô nhỏ, đơn giản và quy trình gây vốn có thể hoàn thành nhanh chóng
  • Vốn dự án: 58% vay cao cấp, 25% vay thứ cấp EB-5, 17% vốn cổ phần
  • Đầu tư EB-5: 23 nhà đầu tư, mức $500,000/nhà đầu tư
Liên hệ