So sánh Chương trình/ Dự án


Dự án EB5 - Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only


Suất đầu tư ✅ Còn suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $800.000
Quốc gia America - -
Thời gian phê duyệt Xét duyệt nhanh - -
Thông tin giới thiệu Dự án EB-5 vùng nông thôn xây dựng resort cao cấp One & Only Moonlight giai đoạn III. Dự án hội đủ các yếu tố tích cực cho nhà đầu tư EB-5 bao gồm: xử lý nhanh, an toàn thẻ xanh, chiến lược hoàn vốn tốt từ nhà phát triển danh tiếng và có nguồn lực tài chính hùng mạnh. - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • One&Only là một dự án tại khu vực nông thôn được chỉ định khu vực ưu tiên TEA vùng nông thôn – dân số tại Madison: 8,768
  • Hạn mức visa dành riêng ưu tiên
  • Dự án đủ điều kiện cho mức đầu tư thấp là 800.000 đô-la thay vì 1.050.000 đô-la
  • Dự án khu vực nông thôn có chế độ ưu tiên thụ lý hồ sơ và hạn mức visa ưu tiên
An toàn Thẻ xanh
  • Vốn chủ sở hữu 144,7 triệu USD của nhà phát triển, chiếm phần lớn vốn dự án.
  • Tất cả các quỹ EB-5 sẽ được chấp nhận vào Dự án EB5U đã cấu trúc Bảo lãnh I-526 (I-526 Guarantee)
  • Vốn chủ sở hữu của nhà phát triển không phụ thuộc vào Khoản vay EB-5
  • Chứng nhận vùng TEA nông thôn
Liên hệ