So sánh Chương trình/ Dự án


Dự án EB5 – TTYT Chăm Sóc Sức khỏe Từ Xa Community Wellness


Suất đầu tư ✅ Còn suất ✅ Còn suất ✅ Còn suất
Mức đầu tư $800.000
Quốc gia America - -
Thời gian phê duyệt Duyệt Cấp tốc - -
Thông tin giới thiệu Sự thành công của Trung tâm Community Wellness tại California, Công ty đang tiến hành triển khai, mở rộng thêm trung tâm đào tạo và giám sát bệnh nhân từ xa tại Danville, Kentucky, dự án nằm trong chiến lược triển khai các dịch vụ của CWTI trên toàn các tiểu bang Hoa Kỳ. - -
Đánh giá
Điểm nổi bật
  • Thời Gian Xử Lý Đơn I-526 Thị Thực EB-5 Ưu tiên
  • Thặng dư việc làm 150% so với yêu cầu của USCIS
  • Đội ngũ thẩm định pháp lý giàu kinh nghiệm giúp xử lý hồ sơ nhanh chóng
  • Tiếp tục mở rộng thống lĩnh thị trường trong 5 năm tiếp theo
An toàn Thẻ xanh
  • Dự án thoả điều kiện khu vực TEA theo tiêu chuẩn của USCIS.
  • Dự án đã đi vào hoạt động, trung bình mỗi nhà đầu tư được phân bổ 15 công việc.
  • Dự án đã được phê duyệt đủ tiêu chuẩn là dự án ưu tiên, thời gian xét duyệt I-526 nhanh chóng
  • Nhà đầu tư EB5 được ưu tiên phân bổ dòng tiền trước vốn đội ngũ phát triển
  • Hoàn tiền trong trường hợp đơn I-526 bị từ chối.
  • Dự án được hưởng khoản ưu đãi thuế của tiểu bang cho cam kết tạo việc làm và đầu tư dài hạn 10 năm vào tiểu bang
Liên hệ