Dự án EB5 – Bệnh viện East Ohio Regional Hospital

Giới thiệu

  • Bệnh viện nằm ở Khu vực Đông Ohio; là một bệnh viện cộng đồng có quy mô 178 giường ở Martins Ferry, Ohio; ban đầu được thành lập vào năm 1906 để phục vụ phía đông Ohio và vùng lân cận Tây Virginia. Sau một thời gian quản lý bất cập, bệnh viện đã đóng cửa vào năm 2019.
  • Thông qua hai công ty con 100% vốn của mình, Hospital Innovations, LLC đã mua lại bệnh viện vào năm 2020 để khôi phục các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng cho khu vực và mở rộng bệnh viện để bổ sung thêm các dịch vụ nội trú và ngoại trú về lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần.

  TỔNG QUAN DỰ ÁN

  Vốn EB-5 sẽ được sử dụng để hoàn trả khoản tài trợ đã được sử dụng để nâng cấp và mở lại bệnh viện cũng như đầu tư vào sự phát triển của khoa sức khỏe mới.

  CƠ CẤU VỐN DỰ ÁN

  Nguồn vốn %
  10.000.000 USD                   Khoản vay 166                                     71,65%
  2,561,750 USD                       (Các) Bên cho vay bên thứ ba           18,35%
  1.395.750 USD                       Vốn chủ sở hữu của người đi vay    10,00%
  13,957,500 USD                    Tổng cộng                                              100,00%

  Sử dụng quỹ
  5,035,000 USD                      Máy móc & Thiết bị Y tế
  8,922,500 USD                      Cải tiến Bất động sản
  13,957,500 USD                     Tổng cộng

  Kế hoạch tạo việc làm

  • 528 việc trực tiếp được tạo ra
  • 470 công việc trong số này đã được tạo ra khi bệnh viện mở cửa trở lại và với việc bổ sung các dịch vụ mới từ năm 2021 đến quý 1 năm 2022
  • Việc làm còn lại sẽ được tạo ra khi mở khoa sức khỏe hành vi và tích hợp các dịch vụ khác đã được lên kế hoạch cho đến năm 2023 và 2024.
  • Cơ hội việc làm 20%

  Sau khi mua lại bệnh viện vào năm 2020, Công ty đã nâng cấp trang thiết bị và bắt đầu cải tạo nội ngoại thất. Bệnh viện đã được mở cửa trở lại vào tháng 2 năm 2021. Vào năm 2022, dự kiến sẽ bổ sung đầy đủ khoa chăm sóc sức khỏe về hành vi , chuyển đổi 30.000 m2 thành cơ sở điều trị nội trú với 46 giường, khu phục hồi chức năng nội trú 24 giường và các phòng ngoại trú.

  Liên hệ để nhận được thông tin số liệu, báo cáo tài chính chi tiết

  An toàn Thẻ xanh
  • Tiềm năng xử lý nhanh

  • Hỗ trợ 10,0 triệu đô la từ Cơ quan Dịch vụ Phát triển Ohio

  • Tạo việc làm đã được đáp ứng: hơn 450 việc làm đã được tạo ra


  Điểm nổi bật
  • Dự án nâng cấp Bệnh viện cung cấp tài chính để mở lại và mở rộng một bệnh viện hiện có ở Martins Ferry
  • Dự án đã đi vào hoạt động và một phần đang được xây dựng cải tạo
  • Bệnh viện sẽ bổ sung thêm một trung tâm điều trị nghiện, có thể nhận được ưu tiên chấp thuận cấp tốc (Expedited).
  • Tất cả vốn cần thiết cho dự án đã đầy đủ, vốn EB-5 vào sẽ được trả cho khoản vay bắc cầu được ứng trước
  • Hiện đã có 470 công việc được tạo ra, do đó đảm bảo đủ việc làm cho tất cả 44 nhà đầu tư
  • Lợi nhuận dự kiến 7% vào năm thứ hai và tiếp tục tăng 1% mỗi năm

  Liên hệ

  Liên hệ
  EB5 Investment & Immigration
  Email: tuvan@eb5.com.vn
  Hotline: 0903 985 066
  Địa chỉ: 06 Lê Thành Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Đánh giá

  4
  Dự trên 15 Đánh giá
  1 Sao
  2 Sao
  3 Sao
  4 Sao
  5 Sao