Dự Án EB5 – Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Ascension RS

Giới thiệu

 • Tên dự án: Ascension RS
 • Số tiền đầu tư 800.000 đô la Mỹ
 • Phí quản lý 75.000 đô la Mỹ
 • Lợi nhuận đầu tư hằng năm: Năm thứ 1-5: 2% (15.000) of 750.000; year 6: 5%, year 7: 6%…. +1% cho mỗi năm tiếp theo
 • Vị trí dự án: 145 School Road, Mount Morris, Pennsylvania
TỔNG QUAN DỰ ÁN
 • Công ty SDH Parent 2 LLC được thành lập với mục đích huy động vốn EB-5 và phát triển, vận hành hai cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích (“Dự án”) thông qua các công ty con mà nó sở hữu 100% vốn. Công ty sẽ nhận được khoản đầu tư có rủi ro 750.000 đô la Mỹ từ mỗi trong số chín nhà đầu tư EB-5 và sử dụng để phát triển dự án.

CƠ CẤU VỐN DỰ ÁN

 • Tổng chi phí cho Dự án dự kiến ​​khoảng 9,57 triệu đô la Mỹ. Dự kiến, quỹ EB-5 sẽ được sử dụng như sau:
 • 4,5 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Mt. Morris Center.
 • 2,25 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Cheat Road Center.
NGÂN SÁCH
 • Tổng chi phí dự án ước tính là 9.570.000 đô la Mỹ (7.120.000 đô la cho chi phí dự án Mt. Morris và 2.450.000 đô la cho Cheat Road). Vốn EB-5 chiếm một phần đáng kể trong các nguồn vốn (6.750.000 đô la Mỹ). Nguồn vốn ngoài EB5 sẽ được cung cấp bởi Smith Douglas Holdings (770.000 đô la Mỹ) và vốn vay từ ngân hàng (2.050.000 đô la Mỹ).
 • Các Công ty Dự án có thể vốn hóa Dự án bằng cách sử dụng các số lượng hoặc tỷ lệ vốn chủ sở hữu và nợ khác nhau, các hình thức vốn và tài trợ khác ngoài quy định ở trên, và các Công ty Dự án có thể theo đuổi các khoản vay và/hoặc đầu tư cổ phần nếu không huy động được đủ vốn EB-5. Bất kỳ nguồn vốn hoặc tài trợ nào thu được cho Dự án (cho dù nợ, vốn chủ sở hữu hay hình thức vốn hoặc tài trợ khác) sẽ tuân theo các điều khoản được các Công ty Dự án đồng ý, và các Công ty Dự án có thể cầm cố tài sản của mình để đảm bảo cho bất kỳ giao dịch vốn hoặc khoản tài trợ nào như vậy.
 • Các Công ty Dự án cũng đã nhận được các khoản vay bắc cầu (gọi chung hoặc riêng lẻ, “Quỹ Bắc cầu”) để cung cấp tài chính tạm thời trong khi chờ nhận được tiền từ các Nhà đầu tư. Dự kiến, các Công ty Dự án sẽ sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn của các Nhà đầu tư để trả cho Quỹ Bắc cầu.

Dự kiến, quỹ EB-5 sẽ được sử dụng như sau:

 • 4,5 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Mt. Morris Center.
 • 2,25 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Cheat Road Center.
Vốn EB-56.750.000 đô la Mỹ (71%)
Vốn chủ dự án770.000 đô la Mỹ (8%)
Vốn vay từ ngân hàng2.050.000 đô la Mỹ (21%)
Tổng cộng:9.570.000 đô la Mỹ

Ngân sách phát triển cho các cơ sở được nêu trong bảng dưới đây và tổng cộng là 9.570.000 đô la Mỹ. Chi phí cải tạo dựa trên kinh nghiệm phát triển trước đây và được xác nhận bởi các ước tính của Tập đoàn Mills trong các Phần phụ lục. Vốn EB-5 sẽ được phân phối giữa các cơ sở để tạo điều kiện phát triển dự án: 4,5 triệu đô la cho dự án Mt. Morris và 2,25 triệu đô la cho dự án Cheat Road.

Tổng vốn phát triển dự án
Mt. Morris Center7.120.000 đô la Mỹ
Cheat Road Center2.450.000 đô la Mỹ
Tổng cộng:9.570.000 đô la Mỹ

An toàn Thẻ xanh
 • Trung tâm vùng phê duyệt bởi USCIS

 • Cơ cấu vốn dự án nhỏ, dễ dàng triển khai thành công (9,57 triệu đô)

 • Triển khai nhiều dự án điều trị cùng lúc nên dễ dàng phân bổ vốn EB5


Điểm nổi bật
 • EB-5 ở Ascension có thể nhận được thẻ xanh trong vòng 6 tháng
 • 12 tháng qua Ascension RS đã tạo ra 154 việc làm
 • Lợi nhuận đầu tư hằng năm hấp dẫn
 • Dễ dàng tuyển dụng lao động mới

Liên hệ

Liên hệ
EB5 Investment & Immigration
Email: tuvan@eb5.com.vn
Hotline: 0903 985 066
Địa chỉ: 06 Lê Thành Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đánh giá

5
Dự trên 14 Đánh giá
1 Sao
2 Sao
3 Sao
4 Sao
5 Sao